Актуальні Питання Медицини та Фармації

СУДОВА ТА ДОКАЗОВА ФАРМАЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ, ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ

Mar 20, 2021

А.О. Осинцева

Харківська медична академія післядипломної освіти,  Харків.

Ключові слова:

судова фармація, доказова фармація, спирт етиловий, алкогольні напої, полінаркоманія

Анотація:

Біографія автора:

Посилання: 

1. Organizational and legal analysis of the pharmaceutical provision for the
most common diseases of society [Електронний ресурс] / V. Shapovalov, S.
Zbrozhek, A. Gudzenko, V. Shapovalova, V. Shapovalov. International Journal of
Pharmaceutical Sciences Review and Research. 2018. 51 (1), July-August 2018;
Article No. 18, P. 118-124.
2. Shapovalov V. V., Gudzenko A. A., Andrieieva V. V., Shapovalova V. А.,
Shapovalov V. V. Experience of the USA concerning and organization of healthcare
system for the pharmaceutical provision for privileged categories of citizens
[Електронний ресурс]. Annals of Mechnikov Institute. 2019. №1. Р. 81–87. URL:
https://cutt.ly/qxiVruW  (DOI:10.5281/zenodo.2639521).
3. Shapovalova V. A., Datkhayev U. M., Shapovalov V. V. (Jr.), Tairova K.
Y., Shapovalov V. V., Dilbarkhanova Zh. R. Introduction to pharmaceutical law and
forensic pharmacy. The Third International scientific congress of scientists of Europe:
Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists “East–West”
(January 11, 2019). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2019. P. 43-49.
4. Основи законодавства України про охорону здоров’я [Електронний
ресурс]: Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII. 
5. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва ЛЗ, оптової та роздрібної торгівлі ЛЗ, імпорту ЛЗ (крім
АФІ) [Електронний ресурс]: Постанова КМ України від 30.11.2016 р. №929 
6. Про затвердження одинадцятого випуску Державного формуляра
лікарських засобів та забезпечення його доступності [Електронний ресурс]:
Наказ МОЗ України від 18.04.2019 р. № 892 
7. Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до
застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних
підрозділів [Електронний ресурс]: Наказ МОЗ України від 18.04.2019 р. №876
8. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії артеріальної
гіпертензії / [Шаповалова В.О., Шекера О.Г., Зброжек С.І., Шаповалов В.В.,
Шаповалов В.В.] Уст.-розробн.: ХМАПО МОЗ України, Укрмедпатентінформ
МОЗ України. К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2018. №287–2018, вип.
4. 5 с.
9. Словари и энциклопедии на Академике [Електронний ресурс]. URL:
https://dic.academic.ru 
10. Эффективна ли медикаментозная коррекция депрессии у пациентов
с деменцией? Марчук М.С. Редакция «Украинского медицинского журнала».
11. Фармакологическая коррекция постабстинентных расстройств у
больных алкоголизмом [Електронний ресурс]. URL:
https://www.dissercat.com/content/farmakologicheskaya-korrektsiya-postabstinentnykh-rasstroistv-u-bolnykh-alkogolizmom 
12. Термінологічний словник з теорії і методики вищої та післядипломної
освіти / О.М. Касьянова. Харків : ХМАПО, 2019. 100 с

PDF

Ліцензія: