Актуальні Питання Медицини та Фармації

СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОБІГУ КАННАБІСУ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ, МЕДИКО-НАРКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

Mar 20, 2021

В.А. Шаповалова, В.В. Шаповалов, С.М. Негрецький

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра медичного
та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації. Харків.

Ключові слова:

судова фармація, каннабіс, державний контроль.

Анотація:

Біографія автора:

Посилання: 

1. Авторське право 41139, Україна. Брошура «Судова і доказова фармація: визначення статусу каннабіноїдної залежності (F 12)» / В. В. Шаповалов (мол.), С. М. Негрецький, В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов
(Україна). – № 41413 ; заявл. 28.09.11 ; опубл. 28.11.11.
2. Шаповалов В. В. (мол.). Судово-фармацевтичне вивчення поширеності
каннабіноїдної наркоманії у Харківській області / В. В. Шаповалов (мол.), С. М.
Негрецький // Фармацевтичний журнал. – 2010. – №6. – С. 9–11.
3. Шаповалова В. А. Судебная фармация: противодействие незаконному
обороту особо опасного наркотического средства каннабиса / В. А. Шаповалова,
В. В. Шаповалов, С. Н. Негрецкий // Українській вісник психоневрології. – 2012.
– Т. 20, вип. 2 (додаток). – С. 99-101.
4. Шаповалова В. О. Судово-фармацевтичний моніторинг нелегального
обігу каннабісу / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, С. М. Негрецький // Український вісник психоневрології. – 2011. – Т. 19, вип. 2 (додаток). – С. 148–
151.
5. Шаповалова В.О. Судово-фармацевтичне вивчення проблеми, що
пов’язана із профілактикою наркоманії та медико-фармацевтичною і церковною
реабілітацією наркозалежних осіб / В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов,
С.М.Негрецький // Український вісник психоневрології. – 2012. – Т. 20, вип. 4. –
С. 74–78.
6. Organizational and legal analysis of the pharmaceutical provision for the
most common diseases of society / V. Shapovalov (jr.), S. Zbrozhek, A. Gudzenko,
V. Shapovalova, V. Shapovalov. International Journal of Pharmaceutical Sciences
Review and Research. 2018. 51 (1), July-August 2018; Article No. 18, P. 118-124.
7. Forensic and pharmaceutical analysis of addictive morbidity because of the
use of narcotic psychoactive substances in Ukraine (retrospective aspect)
[Електронний ресурс] / V. Shapovalov (jr.), A. Gudzneko, V. Shapovalova, V.
Shapovalov. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2018.
Vol. 3; Is. 3; July 2018; P. 22-25.

PDF

Ліцензія: