Actual Problems of Medicine and Pharmacy

Current | Archives       Ua

FORENSIC AND PHARMACEUTICAL STUDY OF PROBLEMS TURNOVER OF ENERGY DRINK AMONG YOUNG PEOPLE

Mar 20, 2021

A. I. Derkach

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Medical and Pharmaceutical Law, General and Clinical Pharmacy. Kharkiv.

Keywords:

Outlined the problem of abuse in youth energy drinks. Powered prevention of youth drug addiction in energy drinks.

Abstract:

Based on the experience of the Netherlands proposed removal of cannabis from
illegal trafficking and prospects are state control.

Author’s biography:

References:

1. Авторське право 41320, Україна. Брошура «Судова та доказова
фармація: режим контролю лікарських засобів для фармакокорекції адиктивної
залежності неповнолітніх» / В. В. Шаповалов (мол.), О. О. Курижева, В. В.
Шаповалов та ін. (Україна). – № 41574 ; заявл. 12.10.11 ; опубл. 12.12.11.
2. Авторське право 99317, Україна. «Медичне та фармацевтичне право (4-
те видання)» / Шаповалов В. В. Шаповалова В.О., Шаповалов В. В., Грицик А. Р., Деркач А. І., Січкаренко О. В., Феденько С. М., Сас І. А. (Україна). – №100944;
заявл. 21.09.2020 ; опубл. 31.08.2020.
3. Вивчення сучасного стану проблеми адиктивної захворюваності серед
неповнолітніх на засадах судової фармації / Шаповалов В. В., Шаповалова В. О.,
Курижева О. О., Мовсісян А. Г. // Збірник наукових праць співробітників
НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2011. – Вип. 20, кн. 3. – С. 424–428.
4. Шаповалов В. В. (мол.). Судово-фармацевтичне усунення причиннонаслідкового зв’язку між наркозлочинністю та адиктивними розладами здоров’я
серед неповнолітніх / В. В. Шаповалов (мол.), О. О. Курижева, А. Г. Мовсісян //
Судово-медична експертиза. – 2011. – № 4. – С. 35–38.
5. Статистичний аналіз соціальних та медичних факторів ризику при
формуванні адиктивних розладів у Львівській області / Шаповалов В.В. (мол.),
Зброжек С.І., Шаповалова В.О., Супрун Е.В., Осинцева А.О., Шаповалов В.В.
(Україна). – Харків, 2019. – 20 с.
6. Судова фармація: захист конституційних прав і свобод, життя і здоров’я
жінок і дітей / В. О. Шаповалова, В. О. Петренко, А. Г. Мовсісян, В. В.
Шаповалов // Український вісник психоневрології. – 2011. – Т. 19, вип. 3. – С.
133–136.
7. Шаповалова В. О. Судова фармація: профілактика адиктивної
залежності при формуванні здорового способу життя у молоді / В. О.
Шаповалова, В. В. Шаповалов, А. Г. Мовсісян // Український вісник
психоневрології. – 2011. – Т. 19, вип. 2 (додаток). – С. 133–135

PDF

License: