Актуальні Питання Медицини та Фармації

СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОБІГУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Mar 20, 2021

А. І. Деркач

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра медичного
та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації. Харків.

Ключові слова:

судова фармація, молодь, наркотизація, енергетичні напої.

Анотація:

Біографія автора:

Посилання: 

1. Авторське право 41320, Україна. Брошура «Судова та доказова
фармація: режим контролю лікарських засобів для фармакокорекції адиктивної
залежності неповнолітніх» / В. В. Шаповалов (мол.), О. О. Курижева, В. В.
Шаповалов та ін. (Україна). – № 41574 ; заявл. 12.10.11 ; опубл. 12.12.11.
2. Авторське право 99317, Україна. «Медичне та фармацевтичне право (4-
те видання)» / Шаповалов В. В. Шаповалова В.О., Шаповалов В. В., Грицик А. Р., Деркач А. І., Січкаренко О. В., Феденько С. М., Сас І. А. (Україна). – №100944;
заявл. 21.09.2020 ; опубл. 31.08.2020.
3. Вивчення сучасного стану проблеми адиктивної захворюваності серед
неповнолітніх на засадах судової фармації / Шаповалов В. В., Шаповалова В. О.,
Курижева О. О., Мовсісян А. Г. // Збірник наукових праць співробітників
НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2011. – Вип. 20, кн. 3. – С. 424–428.
4. Шаповалов В. В. (мол.). Судово-фармацевтичне усунення причиннонаслідкового зв’язку між наркозлочинністю та адиктивними розладами здоров’я
серед неповнолітніх / В. В. Шаповалов (мол.), О. О. Курижева, А. Г. Мовсісян //
Судово-медична експертиза. – 2011. – № 4. – С. 35–38.
5. Статистичний аналіз соціальних та медичних факторів ризику при
формуванні адиктивних розладів у Львівській області / Шаповалов В.В. (мол.),
Зброжек С.І., Шаповалова В.О., Супрун Е.В., Осинцева А.О., Шаповалов В.В.
(Україна). – Харків, 2019. – 20 с.
6. Судова фармація: захист конституційних прав і свобод, життя і здоров’я
жінок і дітей / В. О. Шаповалова, В. О. Петренко, А. Г. Мовсісян, В. В.
Шаповалов // Український вісник психоневрології. – 2011. – Т. 19, вип. 3. – С.
133–136.
7. Шаповалова В. О. Судова фармація: профілактика адиктивної
залежності при формуванні здорового способу життя у молоді / В. О.
Шаповалова, В. В. Шаповалов, А. Г. Мовсісян // Український вісник
психоневрології. – 2011. – Т. 19, вип. 2 (додаток). – С. 133–135

PDF

Ліцензія: