Актуальні Питання Медицини та Фармації

МЕДИЧНЕ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО: ПИТАННЯ ДОСТУПНОСТІ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ НАРКОХВОРИХ ЖІНОК З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ В УКРАЇНІ

Mar 20, 2021

С. І. Зброжек

Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації,
медичної допомоги та медичного страхування. Київ
Харківська медична академія післядипломної освіти. Харків

Ключові слова:

медичне та фармацевтичне право, доступність, паліативна допомога, ВІЛ-інфекція, жінки.

Анотація:

Біографія автора:

Посилання: 

1. До проблеми незаконного обігу психоактивних речовин в аспекті
коморбізму з ВІЛ-інфекцією на засадах медичного та фармацевтичного права /
В. В. Шаповалов, І. К. Сосін, В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, О. В.
Семенькова // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 3 (84),
додаток. С. 107–112.
2. Зброжек С. І., Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В.
Судово-фармацевтичні підходи до вивчення проблеми доступності обігу
лікарських засобів для пацієнтів з ВІЛ/СНІД на основі фармацевтичного права.
Здоров’я суспільства. 2018. Т. 18, №1. С. 34-42. 3. Лінський І. В. Офіційні дані медичної статистики і судової фармації у
вивченні причинно-наслідкових зв’язків поширеності серед громадян
наркотичної залежності та ВІЛ/СНІДУ / І. В. Лінський, В. В. Шаповалов //
Слобожанські читання. Фармацевтичне і медичне право України: інновації,
якість, безпека і перспективи розвитку фармацевтичного (провізорського)
самоврядування : матеріали ХІІ наук.-практ. конф. за участю міжнар. спец., 19–
20 листоп. 2015 р. Х.: ФОП Сногінова О.Є., 2015. С. 161–168.
4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.07.2007 р. № 368
«Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги,
симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://cutt.ly/sxiNZvG 
5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.01.2013 р. № 41
«Про організацію паліативної допомоги в Україні» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://cutt.ly/RxiNVTt 
6. Опрацювання режиму контролю лікарських засобів для фармакотерапії
хронічного больового синдрому в межах паліативної допомоги / Зброжек С. І.,
Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Андрєєва В. В., Шаповалов В. В. Лікарська
справа+Врачебн. дело. 2019. №5 – 6. С. 111-118 (DOI: 10.31640/JVD.5-6. 2019
(15). ISSN 1019 – 5297. eISSN 2706 – 8803.
7. Радіонова В.О. Поняття «здоров’я жінок» в розрізі судовофармацевтичних досліджень обігу психоактивних речовин / В.О. Радіонова // Фармаком. 2015. №3/4. С. 66-72.
8. Судово-фармацевтичне вивчення особливостей зловживання
психоактивними речовинами серед наркохворих жінок : метод. реком. / В. О.
Радіонова, В. В. Шаповалов (мол.), В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова. – Х.:
ВБ «Фактор», 2012. – 60 с.
9. Фармацевтическое право в наркологии / В. А. Шаповалова, И. К. Сосин,
Г. М. Бутенко, В. В. Шаповалов, С. Л. Петренко, Н. М. Халин, Н. Ю. Митина, А.
В. Данилюк, Г. Н. Вишар. – Х.: Факт, 2004. – 800 с.10. Medical and pharmaceutical law: theoretical study of state policy on equal
rights and opportunities for women in Ukraine [Electronic resource] / V.A. Radionova,
V.А. Shapovalova, V.V. Schapovalov, T.O. Smokvina // E-Journal: Research Bulletin
SWorld «Modern scientific research and their practical application». – 2013. – Vol.
J21306-017. – Р. 101–104. – Access: https://cutt.ly/LxiN1e4 
11. Organizational and legal analysis of the pharmaceutical provision for the most
common diseases of society [Електронний ресурс] / V. Shapovalov (jr.), S. Zbrozhek,
A. Gudzenko, V. Shapovalova, V. Shapovalov. International Journal of
Pharmaceutical Sciences Review and Research. 2018. 51 (1), July-August 2018;
Article No. 18, P. 118-124.
12. Shapovalova V. A., Datkhayev U. M., Shapovalov V. V. (Jr.), Tairova K. Y.,
Shapovalov V. V., Dilbarkhanova Zh. R. Introduction to pharmaceutical law and
forensic pharmacy. The Third International scientific congress of scientists of Europe:
Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists “East–West”
(January 11, 2019). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2019. P. 43-49

PDF

Ліцензія: