Актуальні Питання Медицини та Фармації

Відновлення функціональних можливостей осіб раннього і дорослого віку з ЧМТ, отриманою внаслідок бойових дій засобами фізичної терапії

Mar 14, 2021

М.В. Паньків, В.С. Жуковський, О.А. Ковалишин

Львівський медичний інститут, Львів

Ключові слова:

глюкокортикостероїди, місцеві анестетики, епідуральний простір

Анотація:

Біографія автора:

Посилання:

1. Епифанов В.А. Восстановительная медицина : учебник / В.А. Епифанов. – Москва : ГЭОТАР Медиа, 2012. – 304 с.
2. Крук Б., Рокошевська В., Росолянка Н. Фізична реабілітація осіб із черепномозковою травмою: Спортивна наука України №1 (65); Львів. 2015.60–69с. https://cutt.ly/szLrWXI 
3. Миронова Е.Н. Основы физической реабилитации; 2018. 257 с.
4. Росолянка Н. Теоретико-методичне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації у хворих з черепно-мозковою травмою середньої важкості в умовах стаціонару / Наталія Росолянка, Богдан Крук, Андрій Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 3. – С. 98.
5. .Росолянка Н. Методика особливості лікувальної фізичної культури осіб з черепно-мозковою травмою: Спортивна наука України №5 (75); Львів 2016. 46 – 49 с.  https://cutt.ly/NzLr0sS 
6. .Цымбалюк В.И., Лузан Б.Н., Дмитренко И.П. Нейрохирургия; Киев. 2008. 160с.

PDF

Ліцензія: