Актуальні Питання Медицини та Фармації

ДЕЯКІ АСПЕКТИ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ ЧЕРЕЗ ДИСБІОТИЧНІ ЗМІНИ ГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ

Mar 14, 2021

Г.М. Коваль, С.Я. Лані

Львівський медичний інститут, Львів

Ключові слова: невиношування вагітності, мультифакторна патологія,
діагностика, дисбіоз

Анотація:

Біографія автора:

Посилання:

  1. Аганезов С.С. Возможности снижения риска преждевременных родов с позиции доказательной медицины / С.С. Аганезов, Н.В. Аганезова // Акушерство и гинекология. — 2015. — № 4. — С. 62—68.
  2. Бенюк ВА, Щерба ЕА. Мікроекосистема піхви у жінок репродуктивного віку і методи її корекції. Здоровье женщины. 2017; 8: 44-50
  3. Загроза переривання вагітності в ранні терміни: сучасні погляди на етіологію, патогенез, діагностику та лікування / І.Б. Вовк, В.К. Кондратюк, О.В. Трохимович, А.І. Коваленко // Здоровье женщины. — 2012. — № 5. — С. 50—56.
  4. Імунногенетичні підходи до діагностики невиношування вагітності як мультифакторіального захворювання / І.І. Воробйова, Н.Я. Скрип ченко, Л.А. Лівшиць [та ін.] // Методичні рекомендації. — Київ, 2016. — 30 с.
  5. Крыжановская М.В. Роль инфекционного фактора в развитии преж девременных родов / М.В. Крыжановская // Медикосоціальні про блеми сім’ї. — 2011. — Т. 16, № 1. — С. 104—107.
  6. Невиношування вагітності: сучасні підходи до діагностики, профілактики та лікування. / А.А. Живецька—Денисова, І.І. Воробйова, В.Б. Ткаченко, Н.В. Рудакова// Перинатология. Профилактика перинатальных потерь. №2 -17. С. 91-98. http://medexpert.com.ua.
  7. Щурук НВ, Пирогова ВІ. Обґрунтування лікувальної тактики на преконцепційному етапі у пацієнток з патологічними вагінальними виділеннями та обтяженим невиношуванням анамнезом. Здоровье женщины. 2016; 6: 52-56.
  8. Casari E, Ferrario A, Morenghi Е, Montanelli А. Gardnerella, Trichomonas vaginalis, Candida, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum in the genital discharge of symptomatic fertile and asymptomatic infertile women. New Microbiol. 2010; 33 (1): 69-76.
  9. Human Microbiome Project Consortium. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. 2012; 486(7402):207–214. DOI: 10.1038/nature11234.

PDF

Ліцензія: