Актуальні Питання Медицини та Фармації

ДЕТОКСИКАЦІЙНА ДІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЛІКУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ВІДМІНИ АЛКОГОЛЮ

Mar 17, 2021

Ю.Ф. Чуєв

Харківська наркологічна клініка «Авіценна». Харків

Ключові слова: іновації, фармакотерапія, синдром відміни, алкоголь

Анотація:

Досвід використання сучасних апаратних комплексів в детоксикаційних програмах при купировании невідкладних станів показує, що дані ад’ювантні
комбінації є патогенетично обгрунтованими і ефективними.

Біографія автора:

Посилання:

1. Наркологія: Національний підручник з грифом МОН та МОЗ
[Текст] / Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Артемчук А.П. [та ін.]; за ред. І.К. Сосіна, Ю.Ф.
Чуєва. — Х.: Вид-во «Колегіум», 2014. — 1500 с.
2. Психіатрія і наркологія: підручник /О. К. Напрєєнко, М.І. Винник,
І.Й. Влох [та ін.] ; за ред. О.К. Напрєєнка. – К.: Медицина, 2011. – 527 с.
3. Чабан О.С. Невідкладна допомога в психіатрії та наркології / О.С.
Чабан, О.О. Хаустова, Я.М. Несторович. – К.: Медкнига, 2010. – 131 с.: табл., іл.
4. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная терапия в наркологии. В кн.:
Современные аспекты лазерной терапии. \ Под ред. В.Д. Попова. Черкассы:
Вертикаль, издатель Кандыч С.Г. – 2011. – С. 472-526

 

PDF

Ліцензія: