Актуальні Питання Медицини та Фармації

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ДІЮТЬ В УКРАЇНІ

Mar 17, 2021

Т.В. Бичкова

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації. Харків.

Ключові слова: стандарти, якість, лікарські засоби, Державна фармакопея
України.

Анотація:

Біографія автора:

Посилання:

1. Закон України «Про стандартизацію» (редакція від 04.11.2018 р.). URL:
 https://cutt.ly/Iz7hyKU    
2. Коваленко С.М., Левашова І.Г. Стандарти / Фармацевтична
енциклопедія.
URL: https://cutt.ly/Oz7gMnF  
3. Міжнародні стандарти управління якості як основа для запобігання
розповсюдження неякісної та фальсифікованої продукції : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи / В. В. Шаповалов, Л. О. Комар – Харків: ХМАПО, 2016.
90 с.
4. Науково-методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи з
питань інтернатури за спеціальністю «Загальна фармація» / Шаповалова В.О.,
Шаповалов В. В., Галацан О.В. та ін. Х.: Фактор, 2013. 260 с.
5. Організація контролю якості лікарських засобів: навч.-метод. посіб. для
самостійної роботи / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, Ю. В. Васіна, С. І.
Зброжек. Харків: ХМАПО, 2016. 56 с.
6. Черковська Л.Г., Авраменко М.О., Скорина Д.Ю. та ін. Якість,
стандартизація та сертифікація ліків: навч.-метод. посіб. 2-е вид. Запоріжжя,
2016. 117 с.
7. Shapovalov V., Shapovalova V., Andrieieva V., Shapovalov V. Analysis of
healthcare expenditus in countriesof the world. Recipe. 2019. Vol. 22, N. 5, P. 712-
719

PDF

Ліцензія: